شبکه سه ، شبکه تخصصی ورزش ، مسابقات و سرگرمی سیمای جمهوری اسلامی ایران است که تولید ، تامین و پخش برنامه با موضوع ورزش ، مسابقات و تفریحات را در اولویت اول دارد . با توجه به اینکه هر شبکه نیاز مبرمی به سایت مربوط به خود را دارد لذا با توجه به تجربیات ارزشمند موسسه فراکاو و کادر متخصص موسسه بر آن شد تا طراحی و اجرای سایت خود را به این شرکت بسپارد.