خاص شوید و خاص بمانید

در کمپین های تبلیغاتی شما میتوانید “ذهنیت” مردم را نسبت به برندتان به شکلی خاصی دربیاورید و خاص شوید و بنا به دلایلی، افرادی (خاص یا عام) را به سمت خود بیاورید تا به سراغ برندهای دیگر نروند.

شما می‌توانید با برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی یک برند قدرتمند معرفی کنید و هزینه‌های یک شرکت را به واسطه جلوگیری از سرمایه گذاری‌های نامناسب و بی هدف به طور کاملا محسوسی کاهش دهید.
سرمایه گذاری‌های نامناسب و بی هدف به طور کاملا محسوسی کاهش دهید. شرکت‌ها بر اساس زیرساخت‌هایی که در دسترس خود دارند تبیلغات متعددی را در زمینه برند سازی به مشتریان خود معرفی می نمایند ولی در کمپین های تبلیغاتی کافی است یک شرکت طراح کمپین تبلیغاتی، رسانه‌های مختلف را در اختیار داشته باشد تا سبدی از خدمات را ارائه کند و در این حالت کار بسیار دشوارتر ولی تاثیر گذارتر می شود.
موسسه فراکاو باتوجه به داشتن زیرساخت‌های مناسب و تجارب بالای خود در زمینه برندینگ، در خصوص نوع برند شما، تیم تخصصی در این خصوص تشکیل داده و شروع به بستر سازی مناسب در این زمینه می نماید.

ویژگی های کمپین های تبلیغاتی

  • تعیین پیام هدف کمپین(شناسایی و اولویت بندی مأموریت یا هدف از ارائه تبلیغ)
  • پیامی که در زمان ارائه تبلیغ بایستی منتقل شود
  • تعیین نوع مخاطب (شناسایی بازار مخاطب و جنس مخاطب بر اساس نوع محصول)
  • برنامه ریزی (برنامه ریزی و زمان‌بندی مناسب در جهت برگزاری کمپین)
  • رسانه (رسانه هایی که بایستی به منظور ارائه تبلیغات، با توجه به بازار هدف و مأموریت تبلیغ از آن ها استفاده کنیم)
  • تعیین بودجه مناسب (بودجه مورد نظر به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ چه قدر است و با چه استراتژی و تاکتیکی هزینه گردد)

کار کمپین تبلیغاتی تمام نشده است و بایستی عواملی همچون رسایی، فراوانی و اثرگزاری نیز باید در نظر گرفته شود. بدین معنا که باید ارزیابی شود که آیا پیام مورد نظر مدیران پس از اجرای کمپین تبلیغات به مخاطبان انتقال یافته است یا خیر و دیگر اینکه ارزیابی شود که آیا تعداد مخاطبینی که قبل از اجرا مد نظر بوده اند، پس از اجرای کمپین تبلیغاتی، آگهی مورد نظر را دیده اند یا خیر و چه قدر کمپین موفق بوده است.

اگر میخواهید برند داشته باشید و همیشه بر سر زبان ها قرار گیرید برندینگ خود را به موسسه فراکاو بسپارید