سایت ویدیویی تماشا

یکی از موفق ترین سرویس هایی که توسط فراکاو ارائه شده است سرویس به اشتراک گزاری ویدئویی تماشا (tamasha.com) می باشد.
سایت تماشا بستری مناسب برای اشتراک گذاری ویدئو و تولید محتوای ویدئویی توسط کاربران است. در این بستر کاربران توانایی بارگزاری محتوای ویدئویی را خواهند داشت که به صورت عمومی قابل دسترس خواهد بود. امکان دسترسی به این بستر از طریق شبکه جهانی اینترنت و همچنین از طریق تلفنهای همراه هوشمند، در حال حاضر امکان پذیر می باشد.
تماشا ابزارها و بستری مناسب را برای انتشار ویدیو ها ب...